Overslaan en naar de inhoud gaan

Work in Process!

Gezocht: Talentvolle gemeenten

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven waar ze mee aan de slag moeten.

Jeudzorg, ongelijkheid, digitalisering, armoede, klimaatverandering, krimp of juist verstedelijking. Stuk voor stuk grote maatschappelijke opgaven, waar gemeenten concreet mee aan de slag moeten op grote en kleine schaal in stadswijken, dorpskernen en buitengebieden.

Hoe geef je de energietransitie vorm samen met bewoners? Hoe overbrug je de kloof tussen de systeemwereld van armoederegelingen en de leefwereld van mensen in armoede? Hoe blijven inwoners zich thuis voelen terwijl hun leefomgeving snel verandert? Gemeenten hebben bij dit soort complexe vraagstukken vaak behoefte aan een ander perspectief. Kunstenaars kunnen dit bieden.

De open call Gezocht: Talentvolle Gemeenten biedt 3 gemeenten de unieke kans om in 2024 een kunstenaar of kunstenaarscollectief in te zetten voor een lokale uitdaging waarbij verbeelding, verwondering en/of het stellen van andere vragen noodzakelijk is om een verandering te veroorzaken. We stellen hiervoor € 25.000 per gemeente aan cofinanciering beschikbaar.

Deze open call is bedoeld voor gemeenten die de waarde zien van anders reflecteren op de problemen van vandaag en morgen, en kan worden gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen op beleid.

In mei 2024 zijn de eerste gemeenten van start gegaan. 

Nieuwsbrief

Contactblok

Een project van

Ondersteund door

Talentvolle gemeenten
Open call