Overslaan en naar de inhoud gaan

Beoordelings criteria & beoordelings proces

Beoordelingscriteria

De aanvragen zullen beoordeeld worden aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

1. Inbedding in de samenleving.

 • De gemeente heeft een helder geformuleerde maatschappelijke opgave.
 • De gemeente kan omschrijven welke maatschappelijke partners zij wil betrekken en in hoeverre er bij hun draagvlak is voor dit project.

2. Aansluiting bij de artistieke praktijk. 

 • De gemeente heeft een intrinsieke motivatie waarom zij graag willen samenwerken met welk(e) kunstenaar(scollectief).
 • De gemeente maakt duidelijk dat zij behoefte heeft aan nieuwe inzichten en andere perspectieven die aansluit bij de artistieke praktijk.

3. Faciliteren van de samenwerking. 

 • De gemeente kan omschrijven hoe zij de samenwerking met een kunstenaar kan faciliteren. Denk daarbij aan financiële en non-financiële ondersteuning.
 • De gemeente beschikt over een professionele en enthousiaste ambtelijke organisatie die bereid is om te experimenteren en in staat is kunstenaars daarin te faciliteren.

Bij meerdere gelijk geschikte aanvragen voor één van de kunstenaarscollectieven weegt bij toekenning in volgorde mee:

 • De geografische spreiding van de drie projecten over het land;
 • De afspiegeling van gemeenten van diverse groottes;
 • De aantoonbare cofinanciering van de aanvraag uit middelen die niet afkomstig zijn uit de cultuurbegroting

Beoordelingsproces

De aanvragen worden beoordeeld volgens het volgende beoordelingsproces:

 • De beoordeling gebeurd door Jelle van der Ster, Edwin Stolk, Cathalijne Smulders die elk een stem hebben in de beoordeling;
 • Hiervoor lezen zij alle ingediende aanvragen, en bespreken deze in een beoordelingsvergadering.
 • Voor deze vergadering is Mara van Waveren benoemd als voorzitter die het proces leidt. De voorzitter heeft geen stem in de beoordeling.
 • De kunstenaar of het collectief waar de gemeente een aanvraag voor heeft ingediend heeft een leidende stem in de beoordeling van de aan hem/haar/hen gerichte aanvragen.
 • De voorzitter stelt, op basis van de inhoudelijke bespreking, samen met de kunstenaars een beoordelingsverslag op voor de ingediende aanvragen, gelet op de genoemde beoordelingscriteria.
 • Op basis van dit verslag worden per kunstenaar 3 gemeenten geselecteerd voor de dag van de talentvolste gemeente op 22 maart.
 • Op de dag van de talentvolste gemeente (22 maart) vindt een gesprek plaats tussen de kunstenaar en de gemeente. De kunstenaar voert gesprekken met maximaal 3 gemeenten. Na deze gesprekken maakt de kunstenaar de keuze voor de gemeente met wie hij/zij wil samenwerken.